UP6202Y

Precision 2 digit

รายละเอียดเครื่องชั่ง UP6202Y

 1. เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบน (Electronic Top-Loading Balances) เทคโนโลยีรับน้ำหนักโดยเซ็นเซอร์ UniBloc Sensor
 2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 6,200 กรัม
 3. ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 กรัม
 4. มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.02 g
 5. มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.01 g
 6. มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 3 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C
 7. ให้ค่า Response Time ในช่วง 1 วินาที
 8. จานชั่งมีขนาด 170  x 180 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก)
 9. สามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight) ซึ่งสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักได้ในช่วง 1,000-6,200 กรัม
 10. มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์หรือกะรัตได้
 11. สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-101A specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว
 12. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักของตัวอย่างที่ชั่งได้โดยการแสดงสัญลักษณ์ GO (pass), HI (over) หรือ LO (under) ที่หน้าจอเครื่อง
 13. ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น WindowsDirect โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 14. สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล  เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000
 15. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Backlight LCD
 16. ตัวเครื่องทำจากโลหะ (All-Metal Housing) ที่มีความแข็งแรง
 17. มีอุปกรณ์กันลมบริเวณจานชั่ง( UP-Wind Break) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชั่งน้ำหนัก
 18. ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 190 มม. x (ลึก) 317 มม. x (สูง) 81 มม.
 19. น้ำหนักเครื่อง 2.9 kg.
 20. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C
 21. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter
 22. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 23. ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

 

Visitors: 62,263