MX-50

รายละเอียดเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น MX-50

 • เป็นเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างด้วย Halogen Lamp และคำนวณค่าปริมาณความชื้นจากน้ำหนักที่ลดลงของตัวอย่าง
 • สามารถชั่งตัวอย่างได้ ถึง 51 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
 • สามารถรายงานค่าปริมาณความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100% โดยเครื่องรายงานได้ละเอียดถึง 0.01%
 • ระบบการชั่งใช้เทคโนโลยีแบบ Super Hybridize Sensor 
 • ความถูกต้องของปริมาณความชื้น (Water Content Accuracy)
   อยู่ในระดับ 0.1% เมื่อใช้สารตัวอย่างระหว่าง 1-5 กรัม
   อยู่ในระดับ 0.02% เมื่อใช้สารตัวอย่างระหว่าง มากกว่า 5 กรัม ถึง 51 กรัม
 • มี Display แบบ  VFD (Vacuum Fluorescent Display) เรื่องแสงมองเห็นชัดเจน
 • วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 50-200 องศาเซลเซียส โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ทุก 1 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาในการวิเคราะห์ได้สูงสุด 480 นาที
 • จานใส่ตัวอย่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร
 • ใช้ Halogen Lamp ขนาด 400 W เป็นแหล่งให้ความร้อน มีอายุการใช้งานของ Halogen Lamp ประมาณ 5000 ชั่วโมง
 • สามารถตั้งค่าวิธีการใช้งานได้ 20 ค่า
 • สามารถเลือกกระบวนการทำงานได้ 5 รูปแบบ มีดังนี้  Standard mode, Auto Mode, Timer Mode, Manual Mode และ Quick Mode
 • มีสัญญาณเสียงบอกเมื่อจบการทำงาน
 • ใช้ได้กับกระแสไฟสลับ 220 Volt
 • รับประกัน 1 ปี
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Visitors: 62,262