SK-20KWP

รายละเอียดเครื่องชั่ง SK-20KWP

 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  20 กิโลกรัม
 • ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.01 กิโลกรัม 
 • ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ไม่เกิน ±0.01 กิโลกรัม
 • ค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ±0.02 กิโลกรัม
 • หน้าจอแบบ LCD ตัวเลขขนาด 25 มม.
 • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ตัวเครื่องทำจากโลหะปลอดสนิมสแตนแลส สตีล
 • จานชั่งมีขนาด 232 x 192 มม.
 • ได้มาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่นลอองได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาด “AA” จำนวน 6 ก้อน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  
 • พร้อมเอกสารตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด
Visitors: 62,265