AP135W

รายละเอียดเครื่องชั่ง Semi Micro Balance รุ่น AP135W

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบนชนิดอ่านละเอียด (Semi-micro Analytical Balance) ที่ใช้เทคโนโลยีโหลดเซลล์แบบ UniBloc
 • มีระบบควบคุมการประมวลผลแบบ AP-i System (Intelligent-Advanced Processing System)
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 135 กรัม
 • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 มิลลิกรัม หรือ 0.00001 กรัม
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง Linearity ± 0.1 มิลลิกรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.05 มิลลิกรัม
 • หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Organic electroluminescence display (OELD) ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าในแต่ละมุมมอง โดยสามารถมองได้
 • มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C
 • ให้ค่า Response Time 8.0 วินาที
 • จานชั่งทำจากวัสดุที่ป้องกันการเกิดสนิม มีขนาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 91 มิลลิเมตร
 • มีระบบสามารถปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่ง Smart Setting
 • มีช่องเสียบ USB สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น USB Device, Key board, เป็นต้น
 • ระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight)และสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight)
 • มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิของตัวอย่างที่วัดมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • มีระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบเพื่อให้เครื่องทำการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือกะรัตได้
 • มีฟังค์ชั่นป้องกันความปลดภัยโดยการตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 • มีฟังค์ชั่น recipe compounding ช่วยให้ผู้ใช้งานง่ายในการผสมสารโดยสามารถปฏิบัติตามหน้าจอ
 • มีฟังค์ชั่น Buffer solution preparation เป็นฟังก์ชั่นช่วยในการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ โดยไม่ต้องคำนวณเอง
 • มีฟังค์ชั่น Sample Preparation สำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่างๆ โดยไม่ต้องคำนวณเอง
 • สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-601specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว
 • ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น Windows Direct โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable หรือช่อง USB (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ลดไฟฟ้าสถิตที่ตัวอย่าง Static Electricity Remover STABLO-AP Ionizer (อุปกรณ์เสริม)
 • ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม (Aluminum die-cast housing) จึงมีความแข็งแรงทนต่อสารเคมีและทำความสะอาดง่าย
 • ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 212 มม. x (ลึก) 411 มม. x (สูง) 345 มม.
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter
Visitors: 62,250