AP125WD

เครื่องชั่งวิเคราะห์ Semi Micro Balance

รายละเอียดเครื่องชั่ง Semi-Micro Balance รุ่น AP125WD

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์ (Semi-micro Analytical Balance)
 • แบบ Dual-range semi-micro balance เทคโนโลยีโหลดเซลล์แบบ UniBloc
 • มีระบบควบคุมการประมวลผลแบบ AP-i System (Intelligent-Advanced Processing System)
 • ปรับค่าความอ่านละเอียดได้ที่ 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.01 มิลลิกรัม
 • ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 120 กรัม (เลือกชั่งแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
 • ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 52 กรัม (เลือกชั่งแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง)
 • ค่าเบี่ยงเบนของน้ำหนัก (Linearity) ± 0.2 มิลลิกรัม (การชั่งแบบ 4 ตำแหน่ง) หรือ ± 0.05 มิลลิกรัม (การชั่งแบบ 5 ตำแหน่ง)
 • ค่าความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.1 มิลลิกรัม (การชั่งแบบ 4 ตำแหน่ง) หรือ ≤ 0.02 mg (การชั่งแบบ 5 ตำแหน่ง)
 • หน้าจอแสดงผลแบบ Organic electroluminescence display (OEL Display) 
 • มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C
 • ค่า Response Time 2.0 วินาที (การชั่งแบบ 4 ตำแหน่ง) และ 8 วินาที (การชั่งแบบ 5 ตำแหน่ง)
 • จานชั่งทำจากวัสดุที่ป้องกันการเกิดสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 91 มิลลิเมตร
 • ระบบสามารถปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่ง Smart Setting
 • มีช่องเสียบ USB สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น USB Device, Key board
 • ระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight) และใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก เพื่อปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight)
 • มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลง
 • ระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบ เพื่อให้เครื่องทำการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • ฟังค์ชั่น Piece Counting แปลงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือกะรัต
 • ตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 • ฟังค์ชั่น recipe compounding ช่วยให้ผู้ใช้งานง่ายในการผสมสารโดยสามารถปฏิบัติตามหน้าจอ
 • ฟังค์ชั่น Buffer solution preparation เป็นฟังก์ชั่นช่วยในการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ โดยไม่ต้องคำนวณเอง
 • ฟังค์ชั่น Lab solution เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายของซอฟแวร์ LabSolutions เพื่อส่งถ่ายข้อมูลน้ำหนักไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ของ Shimadzu
 • ฟังค์ชั่น Sample Preparation เตรียมตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่างๆ โดยไม่ต้องคำนวณเอง
 • สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-601specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • มีซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่ง
 • มีฟังค์ชั่น Windows Direct เพื่อโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์โดยสาย RS-232C  หรือช่อง USB (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม (Aluminum die-cast housing) 
 • ตัวเครื่องน้ำหนัก 7.9 kg.
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

Unibloc

 • Shimadzu introduced one piece force cell technology for precision balances in 1989. Today’s UniBloc is created by high-precision electric discharge wire processing applied to a block of aluminum alloy, and replaces the conventional electro-magnetic balance sensor assembly.
 • UniBloc’s compact, uniform structure ensures superior impact resistance, stable temperature characteristics, excellent response time and stable corner-load performance.
 • The uniBloc design permits a consistency of production of production that assures reliability and a long operation life.
 • The updated UniBloc technology expands the UniBloc balance line up, which now ranges from semi-micro with minimum display of 0.01mg to precision platform balances up to 52kg in capacity.

High Speed

Fast Response with UniBloc AP Technology

474 - AP Series
Built - in High - Performance Ionizer (optional)
The ionizer eliminates influence of static eletricity in 1/10 the time of previous models.
The STABLO-AP ionizer can be mounted.
This eliminates the influence of static electricity, achieving reliable measurements in a simpler procedure.
 
Interlocking with LabSolutions Balance enables compliance with a variety of regulations for measurement data integrity, including ISO 17025 for testing laboratories, ISO 9001 and ISO 14001 for the manufacturing industry, and GLP/GMP and the United States Pharmacopeia (USP) for the pharmaceutical industry.
 
474 - AP Series
Visitors: 62,250