HW-60KCP

รายละเอียดเครื่องชั่ง HW-60KCP

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิคแบบตั้งพื้น
 • แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า พร้อม white backlight ขนาดตัวเลข 25 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 60 กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.005 กิโลกรัม
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่ง (Linearity) ไม่เกิน ±0.01 กิโกรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่ง (Repeatability) ไม่เกิน 0.01 กิโลกรัม
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)และ ฟังก์ชั่น Auto tare
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • สามารถเลือกหน่วยการชั่งเป็นแบบการชั่งนับจำนวนชิ้นงาน 
 • สามารถตั้งค่าน้ำหนักสูงสุด และต่ำสุด เพื่อการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง (Hi, Go, Lo)
 • มีสัญญาณแสงแสดงการการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง LED comparator lights
 • มีฟังก์ชั่นสะสมค่าน้ำหหนัก Accumulation (M+) function
 • มีฟังก์ชันตั้งหน้าจอแสดงน้ำหนักค้างไว้ (Display Hold Function)
 • มีฟังก์ชั่น เปิด-ปิด อัตโนมัติ (Auto power ON-OFF)
 • มีฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกด ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (lock Key)
 • สามารถพิมพ์ค่าน้ำหนักได้จากหน้าจอเครื่องชั่ง ( Built-in Printer)
 • สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS –232C เป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาด 330 x 424 มม. กันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP65
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์โดยผ่าน Adapter
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
Visitors: 62,311