HL-3000WP

รายละเอียดเครื่องชั่ง HL-3000WP

 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  3,000 กรัม
 • ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 1 กรัม 
 • หน้าจอแบบ LCD
 • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ตัวเครื่องทำจากโลหะปลอดสนิมสแตนแลส สตีล
 • จานชั่งมีขนาด 128 x 128 มม.
 • ตัวเครื่องมีขนาด 170 x 220 x 63 มม.
 • ได้มาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่นลอองได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาด “AA” จำนวน 6 ก้อน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
 • พร้อมเอกสารตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด   
Visitors: 65,548