FD-660

รายละเอียดเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น FD-660

 • เป็นเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างด้วย Organic carbon Heater และคำนวณค่าปริมาณความชื้นจากน้ำหนักที่ลดลงของตัวอย่าง
 • สามารถชั่งตัวอย่างได้ ถึง 80 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.005 กรัม
 • สามารถรายงานค่าปริมาณความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100% โดยเครื่องรายงานได้ละเอียดถึง 0.01% 
 • มี Display แบบ LCD Display
 • วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 30-180 องศาเซลเซียส โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ทุก 1 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาในการวิเคราะห์ได้สูงสุด 120 นาที
 • จานใส่ตัวอย่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร
 • ใช้ Organic carbon Heater   เป็นแหล่งให้ความร้อน 
 • มีช่องต่อสัณญาณ RS232  สำหรับเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์
 •  ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 5 โปรแกรม 
 • เลือกโหมดทำงานได้ 2 แบบ คือ Auto และ Time
 • สามารถเลือกหน่วยการวัดได้  หน่วย คือ % moisture (wet base, Dry base) และ % Solid 
 • ใช้ได้กับกระแสไฟสลับ 220 Volt
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

FD-660 KETT FD-660 INFRARED MOISTURE ANALYZER

 

Infrared Moisture Analyzer measures moisture content through the detection of weight loss by heating&drying. Measurement range 0-100 % (wet base,solid),0-500 % (dry base)

Visitors: 63,024