HW-200KC

รายละเอียดเครื่องชั่ง HW-200KC

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิคแบบตั้งพื้น
 • แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า พร้อม white backlight ขนาดตัวเลข 25 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.02 กิโลกรัม
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่ง (Linearity) ไม่เกิน 0.04 กิโกรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่ง (Repeatability) ไม่เกิน 0.04 กิโลกรัม
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)และ ฟังก์ชั่น Auto tare
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • สามารถเลือกหน่วยการชั่งเป็นแบบการชั่งนับจำนวนชิ้นงาน 
 • สามารถตั้งค่าน้ำหนักสูงสุด และต่ำสุด เพื่อการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง (Hi, Go, Lo)
 • มีสัญญาณแสงแสดงการการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง LED comparator lights
 • มีฟังก์ชั่นสะสมค่าน้ำหหนัก Accumulation (M+) function
 • มีฟังก์ชันตั้งหน้าจอแสดงน้ำหนักค้างไว้ (Display Hold Function)
 • มีฟังก์ชั่น เปิด-ปิด อัตโนมัติ (Auto power ON-OFF)
 • มีฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกด ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (lock Key)
 • สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ ผ่าน RS –232C เป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาด 390 x 530 มม. กันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP65
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์โดยผ่าน Adapter, หรือ Battery ขนาด D จำนวน 4 ก้อน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
Visitors: 62,260