SSX210

รายละเอียดเครื่องวัดความเค็ม SSX 210

 • เครื่องวัดความเค็มในอหารที่มีลักษณะกึ่งแข็ง เช่น เนื้อ ปลา ไส้กรอก แฮม ชีส น้ำสลีด เป็นต้น
 • หลักการวัดจากค่าการนำไฟฟ้า Electrical Conductivity
 • ช่วงการวัด 0 ถึง 100% อ่านค่าละเอียด 1% 
 • ค่าความแม่นยำ ±1% 
 • ทำงานที่อุณหภูมิ 10 - 40 องศาเซลเซียส
 • มีเซ็นเซอร์แบบ Gold-plate Electrodes พร้อมสาย Silicone
 • แสดงผลด้วยหน้าจอแบบ LCD
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ใช้แบตเตอร์รี่ชนิด Lithium 3V/1Ah, Type CR2477
 • รับรองมาตรฐาน CE
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน
Visitors: 63,024