HW-200KCEP

รายละเอียดเครื่องชั่ง HW-200KCEP

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบแท่นวางน้ำหนัก
 • รับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
 • IECEx: Ex ia IIB T4 Ga 
 • ATEX: II 1G Ex ia  IIB T4 Ga                 
 • FM/FMc (NEC505): Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIB T4 
 • FM/FMc (NEC500): IS / I / 1 / C,D / T4
 • สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD พร้อม Backlight สีขาว ความสูง 26 มิลลิเมตร
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กิโลกรัม
 • ความละเอียดในการอ่านได้ 0.02 กิโลกรัม ตลอดช่วงการชั่ง
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ±0.04 กรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repleatability) ไม่เกิน 0.04 กรัม
 • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range) และ ฟังก์ชั่น Auto tare
 • สามารถชั่งเพื่อนับจำนวน (Counting) ได้ 
 • มีฟังก์ชั่นสะสมค่าน้ำหหนัก Accumulation (M+) function
 • สามารถชั่งเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบน้ำหนักได้ (Check Weighing HI,OK,LO) 
 • มีสัญญาณแสงแสดงการการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง LED comparator lights
 • มีฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกด ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (lock Key)
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาด 390 x 530 มิลลิเมตร
 • ใช้แบตเตอร์รี่ ขนาด D (4ก้อน)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 9,491