SC-30KAM

รายละเอียดเครื่องชั่ง SC-30KAM

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ LCD display 
 • โดยมีตัวเลขน้ำหนักขนาดความสูง 39 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 30 กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด 0.005 กิโลกรัม 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 • มีค่าเบี่ยงเบนของการชั่ง (Linearity) ±0.01 กิโลกรัม 
 • สามารถเลือกหน่อยชั่งได้ 3 หน่วย คือ กิโลกรัม(kg), ปอนด์(Lb), และ ออนซ์ (oz)
 • สามารถตั้งค่าน้ำหนักสูงสุด และต่ำสุด เพื่อการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง (Hi, Go, Lo)
 • มีฟังก์ชั่นนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)
 • โครงสร้างแท่นชั่ง และถาดชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  SUS 304 มีขนาด 300 x 380 มม.
 • เซ็นต์เซอร์รับน้ำหนักทำจากอะลูมิเนียม เคลือบด้วย epoxy resin และ Silicone
 • มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • มีฟังก์ชั่นปิด อัตโนมัติ (Auto power OFF)
 • ตัวเครื่องและหัวอ่านสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 68
 • ใช้แบตเตอรี่ ขนาด D (6 ก้อน)
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
Visitors: 62,250