บริษัท มอร์ แดน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล และเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ผลิตภาคพื้นยุโรป อเมริกาและเอเชีย ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงสำหรับวานวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลชีวะและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก และอื่นๆ รวมทั้งงานบริการหลังการขายจากทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิค ซึ่งคอยสนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ จะมีประสิทธิภาพสูงสุด