UX-1020H

รายละเอียดเครื่องชั่ง  UX1020H

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD สีดำ พร้อมไฟส่องสว่าง backlight 
 • ตัวเครื่องทำจากโลหะอะลูมิเนียมแข็งแรง
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weight Range) 1,020 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
 • ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ไม่เกิน 0.001 กรัม
 • ค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ±0.003 กรัม
 • มี Counting Mode สำหรับนับจำนวนชิ้น 
 • มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเทียบเป็น % ได้
 • มีโหมดเปรียบเทียบค่าน้ำหนัก Hi , Lo , OK
 • มีช่องต่อสายสัญญาณ RS232C
 • สามารถชั่งน้ำหนักใต้เครื่องได้ Weigh-below hook
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาด 108 x 105 พร้อมตู้ครอบกันลม
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์ 50 เฮิรตซ์ โดยใช้ Adapter 
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 , EN 60950:2001 
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

 

Visitors: 62,248