HW-100KVWP

รายละเอียดเครื่องชั่ง HW-100KVWP

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ Vacuum fluorescent display (VFD Display)
 • โดยตัวอักษรสูง 20 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 10กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด 0.01 กิโลกรัม ตลอดช่วงการชั่ง
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 • มีค่าเบี่ยงเบนของการชั่ง (Linearity) ±20 กรัม 
 • ถาดชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  SS 304 เป็นโลหะปลอดสนิม  มีขนาด 390 x 530 มม.
 • มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • ตัวเครื่องและหัวอ่านสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 65
 • สามารถชั่งเพื่อนับจำนวน (Counting) 
 • มี RS-232 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
Visitors: 65,550