CC-200 Colony Counter

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ใช้สำหรับนับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียแบบกดสัมผัส
 • ใช้กับปากกานับได้ทั่วไป
 • เลือกให้มีเสียงสัญญาณดังขณะนับจำนวน หรือไม่มีเสียงก็ได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนความไวต่อการกดนับ 
 • เครื่องสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของการนับ
 • ไฟ LED ที่ให้แสงสีขาว ช่วยให้เกิดการสะท้อนต่อการมองที่เหมาะสม
 • มีแว่นขยายกำลังขยาย 3 เท่า 
 • สามารถปรับเปลี่ยนความสว่างพื้นหลังได้ 
 • พื้นที่วาง dish ขนาด 50 - 90 มิลลิเมตร
 • ส่งผลการนับไปยังเครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง USB
 • ตัวเครื่องเคลือบสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา ภายใต้ชื่อ BioCote
 • ขนาด ประมาณ  31 x 30 x 14 เซนติเมตร  (WxDxH)
 • น้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากสหราชอาณาจักร
Visitors: 62,244