ELB-200

รายละเอียดเครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น ELB-200

 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กรัม
 • ความละเอียดในการอ่านได้ 0.01 กรัม
 • ตัวเครื่องทำจากโลหะแข็งแรง
 • จอแสดงผลแบบ LCD 
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ±0.01 กรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repleatability) ไม่เกิน 0.01 กรัม
 • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบป้องกันโหลดเซลล์ เสียหายจากการชั่งน้ำหนักเกิน
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 • สามารถชั่งเพื่อนับจำนวน (Counting) ได้
 • สามารถใช้งานในสนามได้ โดยใช้ Battery ขนาด AA 6 ก้อน
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์, 50-60 ไซเคิล โดยใช้ Adapter หรือแบตเตอร์รี่ขนาด AA (6ก้อน)
 • เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
Visitors: 62,288