D31P30BR


รายละเอียดเครื่องชั่ง D31P30BR (Defender3000)

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ LCD display พร้อม Backlight สีขาว
 • โดยตัวอักษรสูง 25 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 30 กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด 0.005 หรือ 0.002 กิโลกรัม 
 • ถาดชั่งทำจากสแตนเลส สตีล มีขนาด 305 x 355 มม.
 • มีฟังก์ชั่นปิด อัตโนมัติ (Auto power OFF)
 • เซ็นเซอร์รับน้ำหนักรับรองมาตรฐาน IP67
 • เลือกหน่วยชั่งได้ 5 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg), กรัม (g), ปอนด์ (lb), ออนซ์ (oz), และ ปอนด์:ออนซ์ ( lb:oz)
 • มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Parts Counting Mode)
 • มีฟังก์ชันบวกสะสมน้ำหนัก (Accumulation) 
 • มีช่องต่อสัญญาณ RS232
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน 
 • ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery)โดยใช้หม้อแปลง AC Adapter ในการชาร์จไฟ
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์
 • รับรองมาตรฐาน : IEC/EN 61010-1 
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
Visitors: 62,261