FD100A

รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ FD100A 

 • เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • รูปทรงแนวตั้ง ฝามีลักษณะการเปิด แบบสไลด์ออกด้านข้าง
 • ช่องใส่ตัวอย่างมีปริมาณความจุ 100 ลิตร
 • วัสดุในห้องนึ่งทำจากstainless steel มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 cm สูง 88.9 cm
 • สามารถทำความดันไอน้ำสูงสุดได้ ที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดที่ 105 องศาเซลเซียส
 • การให้ความร้อนมีกำลังไม่น้อยกว่า 4600 วัตต์
 • เครื่องมีโปรแกรมการทำงานตั้งค่าการนึ่งมาให้ 2 แบบ คือ นึ่งของแข็ง และ ของเหลว
 • สามารถตั้งเวลาในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ 1-300 นาที
 • แผงควบคุมการทำงานประกอบด้วย
  - หน้าปัดวัดค่าความดันแบบเข็ม ช่วง 0 ถึง 0.4 mPa
  - ค่าอุณหภูมิและเวลาแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล (LED)
  - มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่องเป็นแบบลำดับขั้นเพื่อให้รู้ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง
  - สวิทซ์เปิดปิดการทำงานของเครื่อง
 • มีระบบความปลอดภัยหรือระบบเตือนของเครื่องในรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - กรณีที่ระดับน้ำภายในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ 
  - มีระบบตัดการทำงานเมื่อประตูหม้อนึ่งปิดไม่สนิท
  - มีระบบป้องกันอุณหภูมิและ แรงดัน สูงผิดปกติ 
  - มีระบบป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าเกิน หรือเกิดลัดวงจร 
  - มีสัญลักษณ์แสดงการเกิดข้อผิดพลาดของเครื่องเพื่อเข้าไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
 • เครื่องผ่านมาตรฐาน CE , ISO9001 และ ISO13485

 

Visitors: 63,025