ZX3

รายละเอียดเครื่องเขย่าสาร Vortex Mixer ZX3

 • เครื่องเขย่าสารละลายแบบวงกลม Orbital ปรับความเร็วแบบอนาล็อก
 • มีระบบการป้องกันการเลื่อนทั้ง 4 ด้าน ทำให้เครื่องเคลื่อนที่น้อยลงในระหว่างปฏิบัติงาน
 • มีกําลังมอเตอร์ 15 วัตต์
 • ขนาดของเครื่อง 150 x 130 x 165 มม. (กว้างx สูง x ลึก)
 • มีเส้นผ่านศูนย์กลางการเขย่าสาร 4.5 มม.
 • น้ำหนักเครื่อง 2.7 กิโลกรัม
 • เป็นโหมดการปฎิบัติการแบบสัมผัสและแบบปรับต่อเนื่อง
 • การควบคุมความเร็วด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • ตัวเครื่องทำสารวัสดุ Zinc Alloy and Technopolymer
 • ความเร็วรอบในการเขย่าสารละลาย (Speed) ได้ถึง 3000 rpm.
 • ได้รับมาตรฐาน IP42
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของ Velp ประเทศอิตาลี
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
Visitors: 62,288