HC-6KI

รายละเอียดเครื่องชั่งนับจำนวน HC-6KI

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับนับจำนวนชิ้นงาน แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 6 กิโลกรัม
 • ความละเอียดในการอ่านได้ 0.001 กิโลกรัม 
 • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ±1 กรัม
 • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repleatability) ไม่เกิน 1 กรัม
 • สามารถนับชิ้นงานที่มีน้ำหนักต่ำสุด 0.01 กรัม
 • มีหน้าจอแสดงผล 3 หน้าจอ คือ  แสดงจำนวนชิ้น, น้ำหนักรวม และ น้ำหนักต่อชิ้น
 • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 • สามารถป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • มีช่องต่อสัณญาณ RS232C เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติม
 • บันทึกค่าน้ำหนักของชิ้นงานตัวอย่างได้ 99 ค่า
 • มีระบบปรับปรุงค่าเฉลี่ยต่อชิ้นโดยอัตโนมัติ ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
 • สามารถชั่งเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ (Check Weighing HI,OK,LO) ได้ทั้ง น้ำหนัก หรือ จำนวนชิ้นงาน 
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อค่าตรวจสอบเปรียบเทียบสูงกว่า หรือ ต่ำกว่าที่กำหนด
 • จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาด 300 (w) x 210 (d)  มิลลิเมตร
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์, 50-60 ไซเคิล โดยใช้ Adapter หรือใช้งานด้วยแบตเตอรี่ Rechargeable เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติม
 • สินค้าประเทศญี่ปุ่น
Visitors: 62,263