T24PE-4050-60K

รายละเอียดเครื่องชั่ง T24PE-4050-60K
 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิคแบบตั้งพื้น 
 • แสดงผลเป็น ตัวเลขไฟฟ้า LED สีแดง ขนาด 20 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 60 กิโลกรัม
 • สามารถเลือกค่าอ่านละเอียด 5 กรัม  
 • มีแท่นชั่งครอบสแตนแลส สตีล ขนาด 400 x 500 มิลลิเมตร
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน
 • สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ 3 หน่วยคือ กิโลกรัม(kg.), กรัม (g.), และปอนด์ (lb)
 • สามารถชั่งเพื่อนับจำนวน (Counting) ได้
 • สามารถชั่งเพื่อนับ ได้สะสมน้ำหนัก  Accumulation 
 • มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (Auto power off)
 • ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery) พร้อม AC Adapter
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 63,024