SW-15KM

รายละเอียดเครื่องชั่ง SW-15KM

 • เครื่องชั่งไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ LED display สีแดง
 • โดยตัวอักษรสูง 14.6 มม.
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 15 กิโลกรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด 0.002 กิโลกรัม 
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 • มีค่าเบี่ยงเบนของการชั่ง (Linearity) ±0.005 กิโลกรัม 
 • สามารถตั้งค่าน้ำหนักสูงสุด และต่ำสุด เพื่อการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง (Hi, Go, Lo)
 • มีสัญญาณแสงแสดงการการเปรียบเทียบน้ำหนักในการชั่ง LED comparator lights
 • โครงสร้างแท่นรับน้ำหนักและถาดชั่งทำจากสแตนเลสสตีล  SUS 304   มีขนาด 300 x 380 มม.
 • เซ็นต์เซอร์รับน้ำหนักทำจาก สแตนเลสสตีล  SS 630
 • มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 • มีระบบการป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่อง
 • มีฟังก์ชั่นปิด อัตโนมัติ (Auto power OFF)
 • ตัวเครื่องและหัวอ่านสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 69K
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
Visitors: 62,261