SJ-5001HS

รายละเอียดเครื่องชั่ง SJ-5001HS

  • สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาดตัวเลขสูง 25 มิลลิเมตร
  • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 5,000 กรัม
  • ความละเอียดในการอ่านได้ 1 กรัม 
  • มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ±5 กรัม
  • มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repleatability)  5 กรัม
  • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
  • สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ 5 หน่วย เช่น กรัม (g), ปอนด์ (lb), ออนซ์ (oz), และอื่นๆ
  • จานชั่งเป็นพลาสติก ขนาด 230 x 190 มิลลิเมตร
  • ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด D (4 ก้อน) หรือซื้อ Adapter เพิ่มเติ่มได้
Visitors: 62,265