BM-252

รายละเอียดเครื่องชั่ง BM-252

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเลคทรอนิคอ่านละเอียด แบบชั่งน้ำหนักด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า แบบ

     Clear, Reverse Backlit LCD สามารถมองเห็นได้ง่ายในสภาวะที่มีแสงสว่างน้อย
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weighing Range) 250 x 0.00001 กรัม
3. เครื่องสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ตัวอย่าง โดยการกดปุ่ม ION ได้
4. ปุ่มควบคุมการทำงาน (ปุ่ม ON/OFF, CAL , MODE , RANGE , PRINT , RE-ZERO , ION , SELECT ) อยู่
    ด้านหน้าของเครื่อง
5. มีตุ้มมาตรฐานสำหรับ Calibration อยู่ภายในเครื่อง สามารถกดปุ่ม Cal เพื่อ Calibration เครื่อง ได้จาก
    ด้านหน้าของเครื่อง
6. มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
7. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกินและมีสัญลักษณ์ แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกิดพิกัดของเครื่อง
8. ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard Deviation) ไม่เกิน 0.00003 กรัม ของ
    น้ำหนัก 100 กรัม
9. ค่าความเบี่ยงเบนของผลการชั่งน้ำหนักจากค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ±0.00010 กรัม ตลอดช่วง
    การชั่ง
10. มีค่าผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Sensitivity Drift) ไม่เกิน ± 2ppm / °C (10°C - 30°C)
11. สามารถแสดงค่าน้ำหนัก (Stabilization Time) ได้ประมารณ 8 วินาที
12. สามารถเลือกค่าความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้ 3 ระดับ (Fast, Mid, Slow)
13. สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องใหม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 9 ระดับ (Stability band width 3
      settings, Condition 3 Settings)
14. มี Interface (RS-232C) เป็นช่องสัญญาณมาตรฐาน เชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ เข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือ
      เครื่องพิมพ์ (คอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ และ สายสัญญาณ เป็นอุปกรณ์เสริม)
15. มี InterFace (USB) เป็นช่องสัญญาณมาตรฐานสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับ คอมพิวเตอร์
      คอมพิวเตอร์ และ สายสัญญาณ เป็นอุปกรณ์เสริม)
16. มี AD-1688 สำหรับบันทึกค่าน้ำหนัก และส่งผ่านไปเข้าคอมพิวเตอร์โดยผ่านช่องสัญญาณ USB ได้
17. มี Program Win CT (Windows communication Tools Software) ใช้แสดงผลน้ำหนักที่คอมพิวเตอร์และ
      บันทึกผลน้ำหนักเป็นไฟล์ Excel ได้
18. สามารถเก็บค่าน้ำหนักที่ชั่งไว้ได้ 200 ค่า
19. สามารถสั่งเลื่อนบรรทัดอัตโนมัติ (Feed paper Automatically) เมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จ เพื่อสะดวกต่อการฉีก
      กระดาษพิมพ์ ในกรณีที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผล
20. สามารถพิมพ์ (เมื่อต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผล) GLP (Good Laboratory Practice) data โดยแสดง ID Number ,
      Calibration data, Date & Time และ Serial Number หรือ โชว์ผลที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ได้
21. สามารถให้เครื่องชั่งเปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Power-on) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามา
22. สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง (Measuring Unit) ได้อย่างน้อย 5 หน่วย คือ กรัม (g), มิลลิกรัม (mg) ,ออนซ์
      (oz) , กะรัต (ct), โมมเม (mom)
23. มี counting mode สำหรับการนับจำนวนซึ่งสามารถเริ่มนับจากตัวอย่าง 10 ชิ้น และมีระบบ Automatic
      Counting Accuracy Improvement (ACAI) เพื่อความถูกต้องในการนับ
24. มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
25. สามารถชั่งน้ำหนักโดยการแขวนจากด้านล่างของเครื่องชั่งได้ (Under Hook Weighting)
26. ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใสมองเห็นได้ทั้ง 4 ด้าน สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และลม สามารถเปิด-ปิด ได้จาก
      ด้านข้างทั้งสองด้านและจากด้านบน โดยการเปิด-ปิดจากด้านข้างทั้งสองข้าง
27. จานชั่งทำด้ายโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 mm. และมีวงแหวนล้อมรอบ
28. ขนาดของเครื่องชั่ง 259 x 466 x 326 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
29. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt. โดยผ่าน Adapter
30. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Visitors: 62,261