เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
                              Portable Digital Balance
Visitors: 9,378