โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

 

 • กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน"
• โทรสารหมายเลข 02-106-2714 หรือ Email : salesmoerthan@gmail.com 
• กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ บริษัท มอร์ แดน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
• ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 353/314 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561137289


Visitors: 62,311