ฺฺBM-5D

เครื่องชั่งวิเคราะห์ทศนิยม 5-6 ตำแหน่ง

รายละเอียดเครื่องชั่ง รุ่น BM-5D

 • เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD White - Backlight )
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weighing Range) 5.2กรัม  มีความละเอียด 0.001 มิลลิกรัม ในช่วงน้ำหนัก 0 กรัมถึง 2.1 กรัม และค่าความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม ในช่วงน้ำหนัก 0 กรัม ถึง 5.2 กรัม
 • สามารถลดค่าละเอียดในการแสดงผลได้โดยกดปุ่ม Range เพื่อช่วยในการแสดงผลได้เร็วขึ้น
 • ปุ่มควบคุมการทำงาน (ปุ่ม ON/OFF, RANGE, MODE, ION, SELECT RE-ZERO, PRINT, CAL) อยู่ด้านหน้าของเครื่อง แสดงผลใช้ระบบ  สัมผัสบนแป้นหน้าปัทม์ด้านหน้าของเครื่อง โดยเป็นระบบปิดเพื่อป้องกันฝุ่นและสารเคมี
 • มีลูกตุ้มมาตรฐานสำหรับ Calibration อยู่ภายในเครื่อง และเครื่องจะทำการ Calibration โดยอัตโนมัติเมื่อค่าอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
 • มีระบบลดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับตัวอย่าง ภายในตัวเครื่อง และมีสัญลักษณ์แสดงการทำงานของระบบลดประจุไฟฟ้าทั้งภายในตู้กระจกและที่หน้าจอเครื่องชั่ง Ionizer Fanless
 • มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 • มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกินและมีสัญลักษณ์ แสดงสัญญลักษณ์กรณีชั่งน้ำหนักเกิดพิกัดของเครื่อง
 • แสดงสัญลักษณ์สถานะของเครื่องเมื่อทำการเปิดประตูตู้กระจก และเมื่อปิดประตูตู้กระจกสัญลักษณ์จะหายไป
 • ตัวเครื่องสามารถแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ ความกดดันอากาศ ของสภาวะแวดล้อมได้
 • สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 •  ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard Deviation) ไม่เกิน 0.004 มิลลิกรัมที่น้ำหนัก 1 กรัม ในช่วงความละเอียด 0.001 มิลลิกรัม และ 0.01 กรัมในช่วงความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม
 • ค่าความเบี่ยงเบนของผลการชั่งน้ำหนักจากค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน +/-0.010 มิลลิกรัมในช่วงความละเอียด 0.001 มิลลิกรัม และไม่เกิน +/-0.02 มิลลิกรัมในช่วงความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม
 • มีค่าผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Sensitivity Drift) ไม่เกิน +2ppm/°C (10°/c-30°C) 15) สามารถแสดงค่าน้ำหนัก (Stabilization Time) ได้ภายใน 10 วินาที
 • สามารถเลือกค่าความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้ 3 ระดับ (Fast, Mid, Slow) โดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม
 • มี Interface (RS-232C)และ USB เพื่อต่อเข้ากับ PC หรือ Printer และมี Program ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Word/Excel เพื่อเก็บข้อมูลได้
 • สามารถพิมพ์ (เมื่อต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผล) GLP (Good Laboratory Practice) data โดยแสดง Balance ID, Calibration data, Date & Time และ Serial Number หรือ โชว์ผลที่หน้าจอ PC
 • มีระบบปรับชดเชยความผิดพลาดของน้ำหนักลูกตุ้มได้เมื่อเลือกใช้ระบบ External Calibration เพื่อความถูกต้องในการ Calibration ถึงแม้น้ำหนักที่แท้จริงของลูกตุ้มผิดพลาดไป
 • มีระบบหาค่า Repeatability /Standard Deviation ได้อัตโนมัติ 
 • สามารถให้เครื่องชั่งเปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Power-on) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามา
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง (Measuring Unit) ได้อย่างน้อย 12 หน่วย คือ กรัม (g), มิลลิกรัม (mg)] ออนซ์ (oz)] ทรอยออนซ์ (ozt), เพนนีเวลท์ (dwt), กะรัต (ct), โมมเม (mom), เกรน (gn), และ Density mode เมื่อต่อกับชุดหาความถ่วงจำเพาะ(เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม )
 • มี counting mode สำหรับการนับจำนวนซึ่งสามารถเริ่มนับจากตัวอย่าง 10 ชิ้น และมีระบบ Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) ซึ่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนชิ้นตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 • มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
 • สามารถชั่งน้ำหนักโดยการแขวนจากด้านล่างของเครื่องชั่งได้ (Under Hook Weighting)
 • มี Security Ring เพื่อติดตั้งกับอุปกรณ์สำหรับกันขโมย
 • ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใสมองเห็นได้ทั้ง 4 ด้าน สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และลม สามารถเปิด-ปิด ได้จากด้านข้างทั้งสองด้านและจากด้านบน เคลือบด้วยไอระเหยของโลหะเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าจากภายนอก
 • ตู้กระจกแยกออกเป็น ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนลดประจุไฟฟ้า
 • จานชั่งทำด้ายโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และมีวงแหวนล้อมรอบจานชั่ง 2 ชั้นเพื่อป้องกันลมจากภายนอก และมีจานชั่นสำหรับวัสดุกรอง ( Particulate matter filter ) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 1 อัน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มิลลิเมตร 1 อัน
 • มีอุปกรณ์บันทึกค่าน้ำหนักที่สามารถบันทึกค่าน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 5,000 ค่า 1 เครื่อง
 • มีตู้กระจกครอบทั้งตัวเครื่อง เพื่อป้องกันกระแสลมจากสภาวะแวดล้อม
 • มีตู้กันลมชั้นที่ 2 สำหรับป้องกันกระแสลมที่ส่งผลต่อค่าน้ำหนักของเครื่องชั่ง
 • ขนาดของเครื่องชั่ง 259 x 466 x 326 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) โดยตู้เครื่องชั่งมีความสูงประมาณ 260 มิลลิเมตร
 • ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt. 50-60 ไซเคิลโดยใช้ Adapter
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 , FCC , และ CE mark

 

                                             

Weighing pans for particulate matter                              Aluminium analytical pan                          Microtube holder

                              

            AD-1676 tabletop breeze break (M)                                BM-series connect AD-1688 Weighing Data logger

Visitors: 63,025